ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ی
΁ ګ ګ ې ی

ږ ږ ې
ږ ښې ΁ ی

ښ ې ې ېښ
Ǎ ی

ې ǁ
ې ی

! ښ ې ځ ې
ې ړ ې ې ې ی

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .