ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
   ګ
ړ
ډې ې ړ
ې
ړ ې ړ ړې
ړ ړ ǘ
ګې ګې
ګ ې ΁
ټټ ګ ې
ښ ی
ړ ې ړ ګ
ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .