ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ځ ې ړ ړې ǁ
څ ړګ ǁ
ې ړ ې
ې Θې ګ ی ǁ
ې ګ ګټ ې ټې ǘړې
ښ ې ǁ
ې ې Ӂې
ځ ې ې с ǁ
ړ ی ځ ی
ډې ډې ګې څګ ړ ǁ
ی ې ډې ړ ښ ېې
ځ ǁ
ې ې ʘ
ې ې ې ڼ ǁ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .