ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 Ԙ ږ ړی
! ړ ښ ې ځ ږ ړی

ې
܁ ږ ړی

ېږ څ
ږ ړی

ړ ټ ږ ј
ږ ړی

! , ܁ ی
ړګ ې ږ ړی
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .