ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ځۍ ۍ ې
ړګ ۍ ې

ړې ۍ ې ې ګ
ې ډ ې ښۍ ې

ټ ې ګ
ې ۍ ې

ښ ې ی
ښ ΁ јۍ ې

ېځ
ږ ټۍ ې

ې ې ړې ې
ی ې ʘۍ ې

΁ ې ځ ګڼ
ې ۍ ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .