ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ې
ې ګ ګ ې

ې ې ې ګړی
ې

ګ ی
ې

ې ΁ ړی
ځ ې ې

ې


ې ی ړ
ې ې ΁

څی
ړې ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .