ړۍ ڼ

   ښ  " ې "  
 ګې ی ګډې ښ
ی ګډې ښ

ښ ی ګډې ښ
ی ګډې ښ

ې څ Θې ړ
ړی ی ګډې ښ

ې ګ ړ ړۍ
ی ګډې ښ

ځی ړې ј ګې
ې ښ ې ی ګډې ښ

ږ ΁ې ې ښ
ږ ړی ǘ ی ګډې ښ

ې ې
ې ی ګډې ښ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .