ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
 

ې ې ې
ې ې

ګ ې ږ
ې ې

ښې ګ ې
ې


څ ې

ړ ې Ǎ
ښ ې ې

ګې ې ې
ې ې

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .