ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
 

ې ې ښ ې څې ځی
ې ټ ԁ ځی

ې ښ څ ې څј
ې ښ ځی

ړ ې
ړ ې ځی

څ ی ړ
ږ ځی

ډې ټ ې ې ԁ ړ
Ӂې ې ې ځی

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .