ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
 

ې څې
ړ ې

ې ږ
ې ېې

ې ې ڼ
ی ې

ې ې ړ
ډې ې

ی ې
ی ԁې
 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .