ښ ( )

  ړۍ ڼ

 

ګړی

څ ړې ړې ې ! ړی
ώ ړی
ې ې  ځ څ ړ
ړی
Ӂ ړ څ ې ښ څ ې ј ړ
ګړی
ې ګ ې
ډ ې ې ړی
ې ې ړ
"" څ ږ ګړی

٢٠٠٤ی ٣٠ ǘ

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .