ښ ( )

  ړۍ ڼ

Home

 

Ǎ !

ی ې څ ګګ
ړې ړ ې ې ې
ې ښ Ӂ ږی ǘ
ښې.

ڼۍ
Ǎ
ې ړ
΁ ې ΁ .

Ǎ ! ې ږېږ
ې ې ј
ې ډې с
ې ډ .

ډېې ǘۍ
ې ې ځې
ې ړ ړ
ځې.

ې
څ ښې
ې ړ
ښ ښ ټ.

څ ې ی
ړې ګې
ې ΁ ې ځ
ډې ې ې ځ .

ځې ځې ې ړ ǘ ړ
ګ ښ
ځ ې ې ړ
ړ ې .

Ǎ ې ی - ې
ړ
ېږ
ې ې .

څ ې ې ې ې ې
ډې ې ېږ
ې ړګ ښ ګ
ې ږ.

ې ې ډېې ځ
ټ ې ېږ
ې ټ恘 ې ټې
ګ ېږ.

ې ې
ې ې ې-
ې ړ
ې ې ګڼ ځګ.

ګړ ډې Ӂېڅ ګ
Ә ګ ې ړېږ
ګ ډګ ې
ړ ړ ǁېږ.

ې ښ ې
ې ښ ǘ
څ ې څ
ګ .

ڼ Ә ړ ړ
ې ې ښ ی ی
ې ټې
ې Ǎ ېی ی.

ګې ې ډګېږ
ګې ځېږ
ځېږ
ګې ټېږ.

ګټ ې ځ
ګې ې ښ ېږ
ې
ګې ښ ټېږ.

! Ǎ ټډ ې ې
Ǎ ډې ړ ېږ
ې ݘ ړ
ځېږ.

٢٠٠٥-ډ ١٢
 

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .