ښ ( )

  ړۍ ڼ

 

ڼې ې ې
΁ ږ
ې ډ ډ ځ ځ
ې ی ګې!  ډې
ی ښ
ړ Ǎ Ǎ
ږ ې ې ې ې ړ
ښ
ګ сې ځ
ړ ږ
΁ ې
ډې ې
ې ګ ړ
ګ
ږ ې ګ
  ښ ی ې
ښ ډ ګې ېښ
ږ Ӂ ǘ ډې
ې ې ړ
ې
څګې څګې ړ ې ړ
" " ړ ԁ

٢٠٠٢/١/١٢ ښ

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .