ښ ( )

  ړۍ ڼ

 ې ې
ږ ې
 
ځ څګ ېږۍ
ږ ې ې

! ې ې
څ ǁ

! Ӂې ڼ ې څې ې
څګ

ګ څ ې ټې ګېږ
ګی ی ې

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .