ښ ( )

  ړۍ ڼ

Home

 

ی

ې ې
ې
ګۍ ې
ګ .

ړې ې ې
ځې ټې ې
ېې ѡ ې ېږ
ې ښ ې .

΁ې ې څډ
ېښېږ
ԁې ېږ
ېښېږ .

ې ځی ې ې ږ
ځ څ ډې ړ
ې ې ې ԁ ڼ
څ ږې ږې ې ړ .

ې ټې ېې ې ېې
ړ ې ې ځ
څښ
ې ګ ې ځ .

ې ښ ړې ږ
Ә
Ӂ Ӂ ړی ېږ
ګ ې .

ې ې ړ
ګ
څ ې ښ ځ ې ځ
Ә ې

٢٠٠٥-ډ-١٣
 

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .