ښ ( )

  ړۍ ڼ

 

ڼ


ې Ӂ ګ ې ڼ Ǎ
ј ۍ ې ڼ Ǎ

ԁۍ څ ښ ټ恘 ږ
ԁ ې ې ڼ Ǎ

ښ ږ ې
Ϙ ې ڼ Ǎ

ې ۍ ټې ړ
ڼ ې ڼ Ǎ

ې ړ ړ
ې ڼ Ǎ

ږی ګې څ ګ
ې ړ ې ڼ

١٣٧٧/٢٠/١٥ ګ
 

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .