کــــــــور

نوې هيله په سويډن کې د افغانانو د علمي او فرهنګي مرکز خپرونه ده چې د سويډن د مالمو د ښار څخه خپريږي.
دا خپرونه په هيڅ کوم سياسي ګروپ، ډلې او ګوند پورې تړاو نه لري.
موږ ددې خپرونې  ګڼې دلته د
PDF په شکل ايښې دي او ددې لپاره چې تاسې دغه خپرونې ولوستلای شئ نو تاسې بايد پخپل کمپيوټر کې د Foxit PDF reader  او ، يا هم  د  Acrobat Reader په نوم پروګرام ولرئ ، چې تاسې يې له نوموړو ويبپاڼو څخه په وړيا توګه خپلو کمپيوټرونو ته کښته کولای شئ .
که تاسې ددې خپرونې په هکله کوم نظر، وړانديز  او يا هم کومه نيوکه لرئ موږ ته
په لاندې  پته برېښناليک وليکئ :  

 naweyhilla@gmail.com

د خپرېدو نېټه

2009-11-27

PDF نوې هيله - نهه ويشتمه ګڼه     نوې

2009-05-12

PDF نوې هيله  ــ اته ويشتمه ګڼه      
 

PDF نوې هيله  ــ اوه ويشتمه ګڼه
 

PDF نوې هيله  ــ شپږ ويشتمه ګڼه
 

PDF نوې هيله  ــ پينځه ويشتمه ګڼه 
 

PDF نوې هيله  ــ څلرويشتمه ګڼه  
 

PDF نوې هيله  ــ در ويشتمه ګڼه

PDF نوې هيله  ــ دوه ويشتمه ګڼه

PDF نوې هيله  ــ  يوويشتمه ګڼه

PDF نوې هيله  ــ  شلمه ګڼه

PDF نوې هيله  ــ  اتلسمه او نولسمه ګڼه
PDF

HTML

نوې هيله  ــ  اوه لسمه ګڼه

   

PDF

HTML

نوې هيله  ــ  شپاړسمه ګڼه
  PDF نوې هيله  ــ  پنځلسمه ګڼه  
  PDF نوې هيله  ــ  څوارلسمه ګڼه
  PDF نوې هيله  ــ  ديارلسمه ګڼه  
  PDF نوې هيله  ــ  دولسمه ګڼه
  PDF نوې هيله  ــ  يوو لسمه ګڼه
  PDF نوې هيله  ــ  نهمه او لسمه ګڼه
  PDF نوې هيله  ــ  اومه او اتمه ګڼه
  PDF نوې هيله  ــ  پنځمه او شپږمه ګڼه
  PDF نوې هيله  ــ  څلورمه ګڼه
  PDF نوې هيله  ــ  درېيمه ګڼه
  PDF نوې هيله  ــ  دوهمه ګڼه
 

 

 

ددې پاڼې د محتوياتو د مکررچاپ حقوق په بشپړه توګه خوندي دي، دهر قسم نشر او کاپي کولو څخه دې ډډه وشي !
 که د "هيواد" په هکله  کومه پوښتنه يا نيوکه لرئ د "هېواد" د مسئولې ډلې سره په تماس کې شئ.