کـــــــــــور

 د لنډيو په هکله د بېلابېلو ليکوالو نظرونه

زموږ سره اړيکې

د هيواد ويبپاڼې درنو مينه والو!
موږ دلته د پښتو  لنډۍ د مختلفو کتابونو، ويبپاڼو او  سندرغاړو له  سندرو څخه  راغونډې کړي دي. موخه مو يوازې همدا ده چې د وس تر بريده د پښتو لنډۍ مينه والو ته په يوه ځای راټولې کړو.
 که ستاسې داسې لنډۍ زده وي چې  زموږ په پانه کې نه وي؛ نو هيله ده چې موږ ته يې راولېږئ.

 د لنډيو په هکله د بېلابېلو ليکوالو نظرونه

ټولې لنډۍ د الفبې په ترتيب سره ليکل شوي دي .