ȁڼ ړ ې  ځ ړ ړۍ ډ ې ( ې) ږ  ۍ   ډۍ . ې ی ې ې   ې ΁ ټ ښ ړ .
  ښ .
 

 

 

ښ
  ې ډې ړ

 ډ ۍ

 
 ی ږ ې
ی
ګې ځ ړ
ړۍ ې ې ǘ

ړ ې

ڼ - ې ېې ځې ړ


 


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
ېې ""  ښ "" ې ډې ې