١٣٨٣

لړم ( عقرب )

2004

١٤٢٥

October - November روژه ( رمضان المبارک ) ــ د کوچني اختر مياشت ( شوال )
جمعه
Friday
Fredag
پنجشنبه
Tursday
Torsdag
چهارشنبه
Wednesday
Onsdag
سه شنبه
Tuesday
Tisdag
دوشنبه
Monday
Måndag
يکشنبه
Sunday
Söndag
شنبه
Saturday
Lördag
١  
22         ٨
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢
29        ١٥ 28         ١٤ 27          ١٣ 26       ١٢ 25       ١١ 24           ١٠ 23           ٩
١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩
5          ٢٢ 4         ٢١ 3            ٢٠ 2           ١٩ Nov.       ١٨ 31            ١٧ 30           ١٦
٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦
12          ٢٩ 11          ٢٨ 10          ٢٧ 9        ٢٦ 8         ٢٥ 7             ٢٤ 6          ٢٣
 ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣
19          ٦ 18         ٥ 17           ٤ 16          ٣ 15          ٢ 14   کوچنی اختر 13           ٣٠
  ٣٠
20            ٧

د لړم ٢ نېټه د ملګروملتونو نړۍ واله ورځ.
د لړم ١٢ نېټه د  (١٢٧٢ لمريز ) کال  ــ د ډيورنډ د کرښې د ننګين تړون د لاسليک ورځ.
د لړم ٢٢ نېټه د امريکايانو او نورو زبر ځواکونو بربنډ تېری پر افغانستان باندې (١٣٨١ ).
د لړم  ٢٤  نېټه د کوچني اختر ورځ.

 

تېره مياشت

بېرته لومړي مخ ته

راتلونکې مياشت