څلورم مخ  درېيم مخ

دوهم مخ

لومړی مخ

کــــــــور
 

تاسې کولای شئ دلته ددې پاڼې لنډه تاريخچه ( هغه څه چې پدې پاڼه کې د لومړۍ ورځې څخه تراوسه خپاره شوي دي) ولولئ.

 

November 26, 2007

احجاج ليک
 

November 12, 2007

شېخ فريد ته پاړکی
 

August 21, 2007

د نوې هيلې دوه ويشتمه ګڼه چاپ شوه
 

August 17, 2007

د ښاغلي بختيار ځدراڼ شعرونه
 

August 15, 2007

د عبدالحفيظ مليار ساپي شعرونه
 

April 10, 2007

پښتو ويبپاڼې او ويبلاګونه
 

June 12, 2007

د نوې هيلې ۲۱  گڼه په ليکه شوه

May 17, 2007

د ښاغلي هژبر شينواري د نشريې نوې ګڼه

June 14, 2007

د ځوان سندرغاړي کبير اميري د نوي البم (گران هيواد)  ټولې سندرې واورئ او، يا يې ښکته کړئ.

   
   
   
   
  بل مخ

کــــــــور