ې   |  Hewad Afghanistan

 ۱۳۸۸ .   

  ۱۳۸۷ .   

۱۳۸۶ . .  

۱۳۸۵ . .

  ۱۳۸۴ . .

۱۳۸۳ . .  

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
ېې ""  ښ "" ې ډې ې